WELKOM

Van harte welkom op de website van Advocatenkantoor mr. Geerts. U vindt hier algemene informatie
over het kantoor van mr. J.C.B.C. (Jack) Geerts. Mr. Geerts voert momenteel geen praktijk als advocaat.
Gedurende 2019 heeft hij een sabbatical, reden waarom hij zich in december 2018 als advocaat heeft
laten uitschrijven.

De praktijk wordt waargenomen door mevrouw mr. Olga Diemel, advocate te Rosmalen. Zij is bereikbaar
op telefoonnummer (073) 8222757 en per e-mail op diemel@dgwadvocaat.nl. Haar verdere gegevens
treft u aan op haar website www.dgwadvocaat.nl. Olga Diemel zal u graag van dienst zijn.

Mr. Geerts bedankt hierdoor alle cliënten en relaties waarmee hij in de afgelopen meer dan 36 jaar heeft
mogen samenwerken heel hartelijk voor deze samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen.
Zodra duidelijk is of en zo ja, op welke wijze mr. Geerts zijn juridische carrière zal voortzetten, zal dit hier
bekend worden gemaakt.

 

Rosmalen, 21 december 2018