ACTIVITEITEN

Jack Geerts is opgeleid als jurist aan de Universiteit van Tilburg (1982). Na zijn advocatuurstage, eveneens te Tilburg is hij van 1984 tot 1991 als ondernemingsrechtadvocaat en belastingadviseur verbonden geweest aan Kantoor van den Boomen te Aalst-Waalre (thans Witlox Van den Boomen). Vervolgens heeft hij de maatschap Advocatenkantoor Van Mierlo te Rosmalen opgericht en is hij aldaar van 1991 tot 2012 als ondernemingsrecht advocaat werkzaam geweest. Sinds 1 juli 2012 was hij weer vrij gevestigd en actief als advocaat, doch ook als gemachtigde in arbitrages, nationaal en internationaal. Ook werd hij regelmatig benoemd tot arbiter en bindend adviseur in ondernemingsrechtkwesties. Vanaf 2019 heeft mr. Geerts een sabbatical en is hij niet meer ingeschreven als advocaat.

Het streven van mr. Geerts is om vanuit zijn deskundigheid en ervaring zijn cliënten op een zodanige manier rechtsbijstand te verlenen dat de belangen van het bedrijf en de ondernemer optimaal worden gediend. Daarvoor wordt steeds een degelijke, snelle analyse gemaakt en advies verstrekt dat is gericht op een praktische aanpak en oplossing. Advies in een vroeg stadium over de rechtsvorm en structuur van de onderneming kan veel geschillen en daaraan verbonden kosten en risico’s voorkomen. Dat geldt ook voor de gebruikte (handels-)contracten en algemene voorwaarden. Ontstaan ondanks een dergelijke pro-actieve aanpak toch geschillen dan wordt oplossingsgericht geadviseerd. Moet er desalniettemin worden geprocedeerd, dan gebeurt dat, maar dan wel op het scherp van de snede. Deskundig, vasthoudend en veelal met goed resultaat. Voor procedures waarin de tussenkomst van een advocaat verplicht is, wordt samengewerkt met advocatenkantoren die deze visie delen.