ACTIVITEITEN

Jack Geerts is opgeleid als jurist aan de Universiteit van Tilburg (1982). Na zijn advocatuurstage, eveneens te Tilburg is hij van 1984 tot 1991 als ondernemingsrechtadvocaat en belastingadviseur verbonden geweest aan Kantoor van den Boomen te Aalst-Waalre (thans Witlox Van den Boomen). Vervolgens heeft hij de maatschap Advocatenkantoor Van Mierlo te Rosmalen opgericht en is hij aldaar van 1991 tot 2019 als ondernemingsrecht advocaat werkzaam geweest. Ook werkte hij als arbiter en bindend adviseur in ondernemingsrechtkwesties. Thans werkt hij als juridisch adviseur.

Het streven van mr. Geerts is om vanuit zijn deskundigheid en ervaring zijn cliënten op een zodanige manier rechtsbijstand te verlenen dat de belangen van het bedrijf en de ondernemer optimaal worden gediend. Daarvoor wordt een degelijke, snelle analyse gemaakt en advies verstrekt dat is gericht op een praktische aanpak en oplossing. Advies in een vroeg stadium kan veel geschillen en daaraan verbonden kosten en risico’s voorkomen. Dat geldt voor de te kiezen onderenemingsstructuren, maar ook ook voor de gebruikte (handels-)contracten en algemene voorwaarden. Ontstaan ondanks een dergelijke pro-actieve aanpak toch geschillen dan wordt oplossingsgericht geadviseerd gelet op de achterliggende commerciele belangen van de client. Voor procedures waarin de tussenkomst van een advocaat verplicht is, wordt u verwezen naar advocatenkantoren die deze visie delen.