KANTOOR

Mr. J.C.B.C. (Jack) Geerts, 1959, voert praktijk sinds 1982. Hij was actief als advocaat en adviseur in het ondernemingsrecht. Sedert 1 juli 2012 heeft hij zelfstandig praktijk gevoerd onder de naam Advocatenkantoor
mr. Geerts te Rosmalen, KvK 70658544. Thans geniet hij van een sabbatical en is hij niet meer als advocaat
ingeschreven.

Het kantoor is deugdelijk verzekerd tegen de schadelijke gevolgen van een eventuele beroepsfout. De polis ligt op het kantoor ter inzage.
Het B.T.W.-nummer van kantoor is NL 117293684 B 01.
Het kantoor houdt een rekening-courant bij de Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. met IBAN-nummer: NL24 RABO 0184 567246. Gelden van derden worden niet aangehouden.

Op alle door het kantoor geaccepteerde opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die ook elders op deze site zijn vermeld.

Deze algemene voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Iedere aansprakelijkheid wegens beroepsfouten is daarin uitgesloten, indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op dekking of uitbetaling geeft.