Uniforme regels voor internationale nalatenschappen

Op 17 augustus 2015 is de Erfrechtverordening in werking getreden.
Daardoor gelden binnen de Europese Unie uniforme regels van internationaal
privaatrecht op erfrechtelijk terrein. De bedoeling is om de vererving en de
afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen eenvoudiger en minder
kostbaar te maken. 

De regeling geldt voor de gehele Europese Unie met uitzondering van Ierland,
het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. In de verordening wordt geregeld
welk recht van toepassing is op de vererving en de afwikkeling van grensoverschrijdende
nalatenschappen. De verordening is ook uitgewerkt in een Nederlandse uitvoeringswet.
Daarmee wordt de Europese erfrechtverklaring ingevoerd die u bij uw notaris kunt verkrijgen.

Terug naar nieuws