Bestuursverbod

Vanaf 1 juli 2016 bestaat de mogelijkheid dat de rechter bepaalt dat een
bestuurder van een rechtspersoon maximaal vijf jaar niet meer wordt benoemd
tot bestuurder of commissaris.

De wettelijke regeling geldt onder meer voor een bestuurder aan wie een
bestuursverbod wordt opgelegd door de rechter op vordering van de curator in
het faillissement of op verzoek van het Openbaar Ministerie als tijdens of in drie
jaar voorafgaand aan het uitspreken van het faillissement van de betreffende
rechtspersoon door de rechter geoordeeld wordt dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur, van zogenoemd paulianeus handelen of wanneer de bestuurder ernstig
tekort is geschoten in zijn informatie- of medewerkingsverplichting jegens de curator.
Het bestuursverbod kan ook worden opgelegd als de bestuurder reeds tweemaal eerder
betrokken is geweest bij een faillissement en hem daarvan een persoonlijk verwijt treft,
dan wel indien aan hem of de rechtspersoon een fiscale vergrijpboete is opgelegd. Aan het
verbod kan zelfs een dwangsom worden verbonden.

Terug naar nieuws