Europees conservatoir bankbeslag

Vanaf 18 januari 2017 is het krachtens de EU-Verordening conservatoir bankbeslag
mogelijk om in internationale zaken beslag op bankrekeningen in de Europese Unie
te leggen. De werking is beperkt tot geldvorderingen in burgerlijke en handelszaken.
Het moet bovendien gaan om een internationale zaak.

Uit het bewijs moet vaststaan dat er dringend behoefte bestaan aan een bewarende maatregel en er moet zekerheid worden gesteld, tenzij er al een rechterlijke beslissing is verkregen. Ook maakt de betreffende verordening het mogelijk om rekeninginformatie op te vragen in het buitenland. Schuldeisers die in een EU-lidstaat al een uitvoerbare rechterlijke beslissing of een authentieke akte hebben op grond waarvan de wederpartij moet betalen, kunnen deze informatie inwinnen.

Terug naar nieuws