Nieuw huwelijksvermogensrecht

Op 28 maart 2017 heeft het parlement een initiatiefwet aangenomen om
de wettelijke gemeenschap van goederen tussen echtgenoten/geregistreerd
partners te beperken. De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2018. 

In de oude wet gold dat alle goederen en alle schulden aanwezig ten tijde van de
huwelijkssluiting gemeenschappelijk worden door boedelmenging. In de nieuwe
wet verandert dat. Kort gezegd zijn alleen de goederen die de echtgenoten
tijdens het huwelijk verwerven gemeenschappelijk. Giften en erfenissen vallen
niet meer in de gemeenschap, tenzij daarbij door de erflater c.q. de schenker
een insluitingsclausule is opgenomen. Ook het voorhuwelijkse vermogen blijft privé.
Aanstaande echtgenoten c.q. aanstaande partners die een volledige gemeenschap
van goederen willen bewerkstelligen, zullen derhalve voorafgaand aan het huwelijk
door de notaris huwelijkse voorwaarden moeten laten opmaken.

Terug naar nieuws