Hoge Raad beschermt zzp’er

In een uitspraak van 23 maart 2013 heeft de Hoge Raad beslist dat een opdrachtgever in beginsel
aansprakelijk is voor schade die een zzp’er lijdt bij een bedrijfsongeval.

Wel is vereist dat het werk van de zzp’er valt onder de bedrijfsuitoefening van de
opdrachtgever. De inlener van een zzp’er zal derhalve dezelfde
beschermingsmiddelen en dezelfde zorg voor de arbeidsplaats in acht moeten
nemen jegens de zzp’er die hij ook jegens eigen werknemers in acht moet nemen.

Terug naar nieuws